IFSS THIRD QUARTER RECOGNITION 🎉

Here are our 3rd quarter recognition criteria!

PASSION FOR GROWTH

Our project wouldn’t have been the same without your invaluable insight and creativity!

 

DEVELOPING SELF & OTHERS

I’m so grateful that you always take the time to help your coworkers. It’s really made our team come together.

 

HOLDING PEOPLE ACCOUNTABLE

A reliable employee is the best gift a leader can ask for. Thank you for being someone I can rely on.

 

𝑆𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑢𝑛𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑒. 😉

Other News
WORKSHOP TEAPRESSO - GIẢI PHÁP MỚI CHO THỊ TRƯỜNG TRÀ SỮA
Introducing the future of milk tea innovation!
"Sharing is caring" - Workshop Pha Chế Tổng Hợp

Với phương châm "Sharing is caring!", vừa qua các chuyên gia tại IFSS đã có cơ hội được chia sẻ với các bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực pha chế một số kiến thức và kinh nghiệm của mình.

SINH NHẬT NHÂN VIÊN IFSS - THÁNG 12 + 1 + 2 +3

Nhằm phát huy văn hóa cũng như tình đoàn kết của IFSS, ngày 30/3/2023 vừa qua, BP.HCNS đã tổ chức sinh nhật cho toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty cho những anh/chị/em có sinh nhật từ tháng 12/2022 – 3/2023