[PASSED PROBATION]-Thuy An- HR Supervisor

Chúc mừng Thúy An đã hoàn thành thời gian thử việc tại IFSS.

Luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết và cùng IFSS gặt hái nhiều mục tiêu sắp tới.